όπου βρίσκεται η Μαπούτο (Μοζαμβίκη);

Επιλέξτε μια άλλη πόλη

Μοζαμβίκη

Πού;

Wikipedia Wikipedia Μαπούτο deStandort MaputoenLocation MaputoesUbicación MaputofrLocalisation MaputoitLocalizzazione MaputonlLocatie MaputoptLocalização MaputoruРасположение Мапутуthสถานที่ มาปูโตzh位置 马普托ja場所 マプトkr위치 마푸토