What time is it in Qaanaaq (Greenland, Denmark) ?

Local news

Other location

Wikipedia Wikipedia Qaanaaq deOrtszeit QaanaaqesHora local QaanaaqfrHeure locale QaanaaqitOra esatta QaanaaqnlLokale tijd QaanaaqptHora atual Qaanaaqelτοπική ώρα Qaanaaqruточное время Qaanaaqthเวลาท้องถิ่น Qaanaaqzh当地时间 Qaanaaqja現地時間 カーナークkr시간 Qaanaaq