What time is it in Uluru (Northern Territory, Australia) ?

Local news

Other location

Wikipedia Wikipedia Uluru deOrtszeit UluruesHora local UlurufrHeure locale UluruitOra esatta UlurunlLokale tijd UluruptHora atual Uluruelτοπική ώρα Ulururuточное время Улуруthเวลาท้องถิ่น อูลูรูzh当地时间 乌鲁鲁ja現地時間 ウルルkr시간 울루루