Où se trouve Kassel (Hessen, Allemagne) ?

Wikipedia Kassel deStandort enLocation esUbicación TEST :allemagne-kasselfrLocalisation KasselitLocalizzazione KasselnlLocatie KasselptLocalização Kasselelτοποθεσία KasselruРасположение Kasselthสถานที่ Kasselzh位置 Kasselja場所 Kasselkr위치 Kassel