อยู่ที่ไหน มาปูโต ตั้งอยู่?

ข่าวท้องถิ่น

เลือกที่เมืองอื่น

โมซัมบิก

ที่ไหน

Wikipedia วิกิพีเดีย มาปูโต deStandort MaputoenLocation MaputoesUbicación MaputofrLocalisation MaputoitLocalizzazione MaputonlLocatie MaputoptLocalização Maputoelτοποθεσία ΜαπούτοruРасположение Мапутуzh位置 马普托ja場所 マプトkr위치 마푸토