ข่าวท้องถิ่น

เลือกที่เมืองอื่น

ติมอร์ตะวันออก

ที่ไหน

Wikipedia วิกิพีเดีย อังกฤษ deOrtszeit Ost-TimorenLocal time East TimoresHora local Timor OrientalfrHeure locale Timor OrientalitOra esatta Timor estnlLokale tijd Oost-TimorptHora atual Timor-Lesteelτοπική ώρα Ανατολικό Τιμόρruточное время Восточный Тиморzh当地时间 东帝汶ja現地時間 東ティモールkr시간 동 티 모어