สิ่งที่เวลามันคืออะไอเมริกาเหนือ ?

เลือกที่เมืองอื่น

ที่ไหน

Wikipedia วิกิพีเดีย San Jose deOrtszeit NordamerikaenLocal time North AmericaesHora local América del NortefrHeure locale Amérique du NorditOra esatta America del NordnlLokale tijd Noord-AmerikaptHora atual América do Norteelτοπική ώρα βόρεια Αμερικήruточное время Северная Америкаzh当地时间 北美ja現地時間 北米kr시간 북아메리카