ข่าวท้องถิ่น

เลือกที่เมืองอื่น

ประเทศแพรากเว

ที่ไหน

Wikipedia วิกิพีเดีย Asuncion deOrtszeit AsuncionenLocal time AsuncionesHora local AsuncionfrHeure locale AsuncionitOra esatta AsuncionnlLokale tijd AsuncionptHora atual Asuncionelτοπική ώρα Ασουνσιόνruточное время Асунсьонzh当地时间 亚松森ja現地時間 アスンシオンkr시간 아순시온