ที่ไหนประเทศต่าง ๆ ในอเมริกาเหนือที่ตั้งอยู่?

เลือกที่เมืองอื่น

ที่ไหน

Wikipedia วิกิพีเดีย San Jose deStandort NordamerikaenLocation North AmericaesUbicación América del NortefrLocalisation Amérique du NorditLocalizzazione America del NordnlLocatie Noord-AmerikaptLocalização América do Norteelτοποθεσία βόρεια ΑμερικήruРасположение Северная Америкаzh位置 北美ja場所 北米kr위치 북아메리카